ÜRÜNLER

Sovos Strateji ve Teknoloji Danışmanlığı A.Ş.

Hem cari dönem hem de geçmiş dönem SGK ve İŞKUR teşviklerinizi eksiksiz hesaplayarak hak ettiğiniz teşviklerden eksiksiz yararlanmanıza fırsat sunar.

İncele

BigWallet Finansal Analiz Uygulaması

BigWallet danışmanlık hizmeti verenlere yönelik bir finansal analiz uygulamasıdır.
BigWallet, firmaların faaliyetlerinin sonuçlarını finansal tablolar ile yansıtılması için danışman ve yönetimin düzenlenecek finansal tablolar aracılığı ile firmanın finansal durumu hakkında bilgi üretmelerine ve geçmiş verileri baz alarak gelecek ile ilgili kararlar almalarına yardımcı olur.

İncele

Balancer Finansal Analiz Uygulaması

Balancer bir finansal analiz uygulamasıdır. Balancer, firmaların faaliyetlerinin sonuçlarını finansal tablolar ile yansıtılması için yönetim başta olmak üzere firmanın sahip ve ortaklarının, devletin, yatırımcıların, banka/kredi veren kurumların ve diğer kişi/kurumların, düzenlenecek finansal tablolar aracılığı ile firmanın finansal durumu hakkında bilgi almalarına yardımcı olur. Balancer ile firmanın finansal tablolarında yer alan verilerin kullanılacak belirli analiz yöntemlerine göre incelenmesi ve yorumlanması yapılmaktadır. Balancer Finansal Analiz Uygulaması ile firmanın geçmiş ve cari dönemlerdeki faaliyetleri sorgulanarak görülen hatalar ve eksik yönler tespit edilir ve yinelenmesinin önüne geçilebilir.

İncele

Lobbyco Meet on the win

Lobbyco, Paylaşımcı, birbirine desteği temel alan, destekleyici partnerlerden ve üyelerden oluşan güç birliği platformlarınızı yönetmek için üyesi olan tüm dernek ve kurumların kullanabileceği, bir bulut yazılım platformudur. iOS ve Android için geliştirilmiş mobil uygulamaları vardır. Platformun felsefesi, tüm dernek ve kurumlar bünyesindeki üyelerin, bireysel ve kurumsal olarak verdikleri hizmetlerin, kurum içindeki tüm üyeler tarafından bilinmesi, akabinde de çevrelerinde oluşabilecek ihtiyaçlarda üyelerin birbirlerine müşteri yönlendirmesidir. Bu sayede, üyeler birbiri arasında fayda sağlayıcı bir dayanışma içine girecek, bu teknik altyapıyı sağlayan dernek ve kurum da üyelerine düzenli iş akışı sağlayacaktır.

İncele