FİNANSAL ANALİZ DANIŞMANLIĞI

Finansal Analiz Danışmanlığı

  • Dönem Sonu Finansal Durum Tablosu Analizi,
  • Döneme Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Analizi,
  • Döneme Ait Özkaynak Değişim Tablosu Analizi,
  • Döneme Ait Nakit Akış Tablosu Analizi,
  • Dipnotlar ve Diğer Açıklayıcı Notlar Analizi,