MUHASEBE VE FİNANS DANIŞMANLIĞI

Muhasebe ve finans danışmanlığı

Muhasebe Sistemleri Danışmanlığı

  • Temel Muhasebe İlkeleri Eğitimi,
  • Genel Muhasebe Eğitimi,
  • Maliyet Muhasebesi Eğitimi,
  • Yönetim Muhasebesi Eğitimi,
  • Bilanço Nedir? Ne İşe Yarar?
  • Gelir Tablosu Nedir? Ne İşe Yarar?
  • Nakit Akış Tablosu Nedir? Ne İşe Yarar?
  • Fiziksel Sermaye, Bilgi Sermayesi ve Sosyal Sermaye İlişkisi,
  • IFRS/TFRS Eğitimi,

Yalın Finans Danışmanlığı

  • Şirketler İçin Yalın Finans,
  • Para ve Paranın Kuralları,
  • Operasyonel ve Finansal Verileri Birlikte Okuyabilme,
  • İşletme Yönetimi, (İnsanların, Sistemlerin ve Finansın Yönetimi)

Finansal Analiz Danışmanlığı

  • Dönem Sonu Finansal Durum Tablosu Analizi,
  • Döneme Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Analizi,
  • Döneme Ait Özkaynak Değişim Tablosu Analizi,
  • Döneme Ait Nakit Akış Tablosu Analizi,
  • Dipnotlar ve Diğer Açıklayıcı Notlar Analizi,